banner

     

Personligt ombud i Solna och Sundbyberg

 

Kontor: Råstavägen 4    
  169 54 Solna Fax: 08-514 929 22

göran

lea  

Göran Eriksson
Tel: 0709-51 73 22
goran.eriksson@parasoll.org
Personligt ombud i Solna

Lea Hallström
Tel: 0709-51 73 21
lea.hallstrom@parasoll.org
Personligt ombud i Solna

 

Anna Eriksson och

Therese Johnsson

Tel: 0709-51 73 20
anna.eriksson@parasoll.org

therese.johnsson@parasoll.org
Personligt ombud i Sundbyberg