Vad är personligt ombud?

Är du över 18 år och har psykiska funktionsnedsättningar finns möjlighet att få ett personligt ombud.

 Personligt ombud arbetar för att du ska få vård, stöd och service från samhället utifrån dina behov och önskemål.

 Målet är att du ska få en förbättrad livssituation och ökad självständighet.

Personligt ombud har också i uppdrag, från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen, att uppmärksamma och rapportera fel och brister i samhällssystemet.


Så här fungerar det

- Vi arbetar på ditt uppdrag och tillsammans kartlägger vi dina behov av stöd och hjälp och upprättar en handlingsplan.

- Vi ger dig information och råd om olika möjligheter till hjälp och stöd från samhället.

- Vi stöttar dig i kontakten med myndigheter och andra parter.

- Vi hjälper dig att ansöka om olika insatser från samhället och/ eller att överklaga beslut.


Viktigt att veta

- Du, som klient, är delaktig i hela arbetsprocessen.

- Personligt ombud ersätter inte andra yrkesroller utan ska fungera som en ”hjälp till hjälpen”.

- Personligt ombud är helt fristående från myndigheter, för inga journaler, kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.